Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Αναλυτικά τα μέτρα του Μνημόνιου 3


Τα μέτρα που αφορούν στο 2013 έχουν κόστος 11,98 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο η κυβέρνηση το εμφανίζει 9,37 δισ. ευρώ, επειδή συνυπολογίζει τους μικρότερους φόρους που θα πληρωθούν εξαιτίας των πετσοκομμένων μισθών και συντάξεων. Οι σχεδιασμοί τρόικας - κυβέρνησης προβλέπουν τη λήψη και νέων μέτρων που, όπως λένε επίσημα, μέχρι το 2016 θα φτάσουν τα 14,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, πέρα από αυτά τα μέτρα, προβλέπει ακόμα «πρόσθετα μέτρα» ύψους 4,6 δισ. ευρώ, που ακόμα δεν προσδιορίζεται από πού θα εξασφαλιστούν. Ανά κατηγορία, τα μέτρα προβλέπουν (στην παρένθεση τα ποσά που αρπάζουν από εργαζόμενους - συνταξιούχους):...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Συντάξεις - (4,7 δισ. ευρώ)
1. Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη
2. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση των παροχών εφάπαξ του 2013 και του 2014
3. Κλιμακωτή μείωση συντάξεων
4. Κατάργηση παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη εντοπιστεί από την απογραφή
5. Κατάργηση δώρων στις συντάξεις
6. Μείωση συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολογίων
7. Πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων
8. Μείωση συντάξεων αιρετών
9. Κατάργηση ειδικών συντάξεων συνδικαλιστών
10. Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ

Μισθολογική δαπάνη - (1,2 δισ. ευρώ)
1. Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων κατά 10% επιπλέον
2. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση γενικού μισθολογίου (πλην ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων)
3. Περικοπές ειδικών μισθολογίων (εκτός ενστόλων)
4. Περικοπές ειδικών μισθολογίων (ενστόλων)
5. Κατάργηση δώρων στο δημόσιο τομέα
6. Νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία / προσυνταξιοδότηση
7. Μείωση μισθολογικής δαπάνης στους ΟΤΑ
8. Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στους υπαλλήλους της Βουλής
9. Κατάργηση εξαιρέσεων ενιαίου μισθολογίου
10. Μείωση βουλευτικής αποζημίωσης και λοιπών παροχών
11. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση μισθολογικής δαπάνης των διευθυντών νοσοκομείων
12. Αναστολή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου (ΚΕΣ) και του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικού Στόχου (ΚΕΔΣ) στο Δημόσιο
13. Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης αναπληρωτών καθηγητών
14. Μείωση προσωπικού σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
15. Μείωση προσλήψεων

Υγειονομική περίθαλψη - (455 εκατ. ευρώ)
1. Περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Νέος Υγειονομικός Χάρτης
3. Μείωση λειτουργικών δαπανών νοσοκομείων

Κοινωνικά επιδόματα - (210 εκατ. ευρώ)
1. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων
2. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση - κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων
3. Νέα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας
4. Περικοπές σε ειδικά επιδόματα ανεργίας
5. Εξορθολογισμός κανόνων, δηλαδή, αναζήτηση τρόπων κατάργησης αποζημίωσης μετακίνησης για ασθενείς και άτομα με αναπηρία
6. Μείωση ειδικών προγραμμάτων γεωργίας


Αναδιάρθρωση δημόσιου τομέα - (385 εκατ. ευρώ)
1. Περικοπή στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2. Μείωση των μη μισθολογικών δαπανών των υπουργείων

Άμυνα - (303 εκατ. ευρώ)
1. Μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές ακαδημίες
2. Μείωση λειτουργικών εξόδων
3. Κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων
4. Επιπλέον περικοπή σε συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών
5. Ακύρωση νέων συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλιστικών προμηθειών

Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ - (249 εκατ. ευρώ)
1. Αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ / μείωση λειτουργικών δαπανών
2. Περικοπή επιχορηγήσεων Κρατικού Προϋπολογισμού σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης
3. Ένταξη των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο

Εκπαίδευση - (86 εκατ. ευρώ)
1. Μείωση δαπανών κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών
2. Μείωση λειτουργικών δαπανών ΑΕΙ - ΤΕΙ με συγχωνεύσεις
3. Μείωση επιχορηγήσεων εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Πολιτισμός και Αθλητισμός)

Τοπική Αυτοδιοίκηση - (50 εκατ. ευρώ)
1. Περικοπή αποδόσεων από ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)
2. Περικοπή αποδόσεων από ΣΑΤΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Προσαρμογές Φορολογικού Συστήματος - (1,9 δισ. ευρώ)
1. Μείωση φορολογικών επιστροφών στους αγρότες
2. Επίδραση από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη
3. Μείωση της επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ντίζελ στους αγρότες
4. Περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα
5. Αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων (φορολογία πλοίων βάσει χωρητικότητας)
6. Εξίσωση στο πλαφόν των αποδοχών προς υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών
7. Τέλος - φόρος καπνιζόντων για χώρους διασκέδασης και εστίασης
8. Φορολόγηση των τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου